อัพโหลดปลั๊กอิน

Add image uploading to your website, blog or forum by installing our upload plugin. It provides image uploading to any website by placing a button that will allow your users to directly upload images to our service and it will automatically handle the codes needed for insertion. All features included like drag and drop, remote upload, image resizing and more.

ซอฟต์แวร์ที่สนับสนุน

The plugin works in any website with user-editable content and for ซอฟต์แวร์ที่รองรับ, it will place an upload button that will match the target editor toolbar so no extra customization is needed.

 • bbPress
 • Discourse
 • Discuz!
 • Invision Power Board
 • MyBB
 • NodeBB
 • phpBB
 • Simple Machines Forum
 • Vanilla Forums
 • vBulletin
 • XenForo

เพิ่มโค้ดด้านล่างในเว็บไซต์ของคุณ

Copy and paste the plugin code into your website HTML code (preferably inside the head section). There are plenty options to make it fit better to your needs.

Basic options

Button color scheme
Embed codes that will be auto-inserted in editor box
Sibling element selector where to place the button next to
Position relative to sibling element

Advanced options

The plugin has a large set of additional options that allow full customization. You can use custom HTML, CSS, own color palette, set observers and more. Check the documentation and the plugin source to get a better idea of these advanced options.

แก้ไขหรือปรับขนาดภาพโดยคลิกที่ภาพตัวอย่าง
แก้ไขภาพโดยแตะภาพตัวอย่าง
คุณสามารถเพิ่มภาพได้จาก คอมพิวเตอร์ของคุณ หรือ เพิ่ม URL ภาพ.
คุณสามารถเพิ่มภาพได้จาก อุปกรณ์ของคุณ, ถ่ายภาพ or เพิ่ม URL ภาพ.
อัพโหลด 0 รูปภาพ (0% สมบูรณ์)
The queue is being uploaded, it should take just a few seconds to complete.
อัปโหลดเสร็จสมบูรณ์แล้ว
อัพโหลดเนื้อหาไปที่ . คุณสามารถ สร้างอัลบั้มใหม่ ได้ด้วยเนื้อหาที่เพิ่งอัพโหลด.
อัพโหลดเนื้อหาไปที่ .
You can สร้างบัญชี or เข้าสู่ระบบ to save this content into your account.
ไม่มี รูปภาพ ถูกอัพโหลด
มีข้อผิดพลาดบางอย่างเกิดขึ้นและระบบไม่สามารถประมวลผลคำขอของคุณได้
  หมายเหตุ: ไม่สามารถอัปโหลดรูปภาพบางรูปได้ เรียนรู้เพิ่มเติม
  Check the error report for more information.
  JPG PNG BMP GIF 10 MB